โปรเจ็ค Scene Wakeup Test by Hi Design Agency ณ เมืองปักกิ่ง

โปรเจ็ค Scene Wakeup Test by Hi Design Agency ณ เมืองปักกิ่ง

โปรเจ็ค “Scene Wakeup Test” คือ การนำเสนอคอนเทนท์ด้วยเทคนิค Projection Mapping ด้วย Epson LightScene โปรเจคเตอร์ ที่สร้างสรรค์โดย Hi Design Agency เพื่อสร้างประสบการณ์ในร้านค้าแบบใหม่ที่น่าตื่นตาตื่นใจให้กับลูกค้า ในหลายหลากธุรกิจ

Luxury retail design

Luxury retail design

Creates a dramatic visitor experience by showcasing a projection- mapping concept for luxury retail design and uses the innovative technology of Epson’s LightScene projectors. A video showcasing the magic of projection mapping for high end retail featuring a luxury purse. […]