Game touch screen

Game Interactive มี Game touch screen 2020 Happy

Game touch screen และ งานโรงเรียน

ทาง Game Interactive มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับ คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ในการสร้างสื่อการเรียนรู้ “Eat Me กินผักผลไม้ 400 กรัม” ในรูปแบบของเกม ” คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” สนุกสนานและสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามอัธยาศัย ผ่านชิ้นงานสื่อสัมผัสและกิจกรรมที่หลากหลายของ อพวช. ซึ่งนำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ส่งเสริมการเรียนรู้ ฝึกทักษะและกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ ผ่านการทดลองด้วยตนเอง สร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้อย่างสนุกสนานที่จะช่วยกระตุ้นให้เยาวชนสนใจ เข้าใจ และเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างมีเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

เล่นเสร็จแล้วก็อย่าลืมแชร์รูปเก็บไว้เป็นความทรงจำดีดีร่วมกันขอบพระคุณ ลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจ ให้ GameInteractive ของเราได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของคุณ

เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการทำ Content Marketing ในรูปแบบ Interactive Media ผ่านสื่ออันหลายหลาย ไม่ว่าจะเป็น 1. Interactive Games – เกมส์สนุกๆ ในรูปแบบอันหลายหลายไม่ซ้ำใคร และ 2. Intelligent Digital Signage – ป้ายโฆษณาดิจิตอลอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยีที่สามารถตอบสนองความต้องการของการทำการตลาดในยุคดิจิตอล อีกทั้งยังสามารถเก็บข้อมูลเชิงวิเคราะห์ด้วย Artificial Intelligen ในราคาที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เนื่องจากเรามีทั้งทีม Game designer team รวมถึง Programmer team ที่ทำได้เอง ทั้งหมดบริษัทฯ มีให้เช่าตู้เกมส์ทั้งแบบรายวัน รายเดือน หรือรายปี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ สามารถโทรมาสอบถามได้ที่ Contact ตามด้านล่าง

About the Author