โปรเจ็ค Scene Wakeup Test by Hi Design Agency ณ เมืองปักกิ่ง

โปรเจ็ค “Scene Wakeup Test” คือ การนำเสนอคอนเทนท์ด้วยเทคนิค Projection Mapping

ด้วย Epson LightScene โปรเจคเตอร์ ที่สร้างสรรค์โดย Hi Design Agency เพื่อสร้างประสบการณ์ในร้านค้าแบบใหม่ที่น่าตื่นตาตื่นใจให้กับลูกค้า ในหลายหลากธุรกิจ

About the Author