Pump Force Game

เกมส์ Pump Force Game 2018 thank you

เกมส์ Pump Force Game จาก My First Child

เราช่วยในส่วนที่เราทำได้จริงๆเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ปฏิบัติงานอยู่ ณ ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอนและทีมหมูป่าทุกๆคน ให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างลุล่วง และปลอดภัยทุกๆคนนะครับ เกมส์Pump Force เป็นเกมส์ช่วยคุณผู้ว่าฯปั๊มน้ำออกจากถ้ำ เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนในการช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน โดยรายได้จากโฆษณาภายในเกมส์Pump Force หลังหักค่าใช้จ่าย สมทบเพื่อฟื้นฟูวน อุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน และช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่เสียชีวิตในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้

About the Author